• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

  1401/12/19 ساعت 16:54

  (۲)
  امور داخلی یکدیگر.
  ۳- نشست وزرای خارجه دو کشور برای تبادل سفیران و بررسی راه‌های تقویت مناسبات.
  ۴- اجرای توافق نامه امنیتی دو طرفه مورخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۱.
  ۵- اجرای عمومی همکاری اقتصادی و تجاری و سرمایه ذاری، فن آوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان مورخه ۲۷ می‌۱۹۹۸.