• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/19 ساعت 19:35

    موفقیت در سیاست خارجی
    پس از۷سال عربستان پذیرفت قطع روابط را تمام کند و مجددا ارتباط دوکشور بر قرار شود.
    عضویت دائمی ایران درسازمان شانگهای و عادی سازی روابط باعربستان وتوسعه روابط با کشور‌های منطقه حاصل صدها جلسه و ملاقات شخص رئیس جمهور است.
    می شود عزتمندانه با دنیا تعامل کرد.