• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/19 ساعت 20:32

    دلار وارد کانال ۴٨٠٠٠ تومان شد وقتی خبر مذاکره با عربستان رسانه‌ای شد

    *دیدی سخت نیست دوستی با دنیا آقای جبهه پایداری