• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/19 ساعت 21:21

    در گفت و گو با «رویداد ۲۴» یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران در سال ۱۳۹۹ را عادی سازی روابط با عربستان عنوان کردم و گفتم:« تلاش برای رفع اختلافات با عربستان به هر شکل، ممکن است.»

    خوشحالم بعد از ۳ سال، این اتفاق رخ داد.