• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

  1401/12/19 ساعت 22:09

  کتاب الغارات تمام شد.

  ناگفته‌های مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام که ایکاش اهل منبر بیشتر از آن می‌گفتند.

  ساده سازی تاریخ کمکی به بشر برای حل مشکلات پیچیده امروز نخواهد کرد.

  عاقبت تلخ یاران به دشمن پیوسته
  و سرانجام شیرین کنار علی ماندن

  ولی این تمام واقعیت نیست …