• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/19 ساعت 21:06

    در حالی که گفته می‌شد قرار است روابط عربستان و اسراییل با میانجیگری آمریکا برقرار شود، ناگهان روابط عربستان و ایران با میانجیگری چین برقرار شد.