• Tamaha yapışan kendini
    alçaltır.

    Zarara düştüğünü açıklayan alçalmaya râzı olur.

    Dilini kendisine buyruk sâhibi eden, diline geleni söyleyen, kendisine zarar verir.