• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/18 ساعت 10:30

    جدال بر سر این که چه کسی در پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران مقصر است

    آوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا: ترامپ مقصر است.
    تام کاتن، سناتور جمهوریخواه: بایدن مقصر است.