• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/18 ساعت 15:38

    بودبه ماهم خرید کتاب به ارث رسیده بودبعد از مدتی چند هم سن وسال مسجدی تصمیم گرفتن من رو جذب جلسه قرآن هفتگی مسجد کنند محمود اعتبار معلم قرآن مسجد بسیار با دقت تدریس می‌کرد وجمع بچه هاجمع بودبعداز مدتی اگر جلسه قرآن نمی‌رفتم آن هفته خوش نبودم .
    مسجد امام جعفر صادق شهدای زیادی داده