• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/18 ساعت 15:38

    وجود این مسجد به محله‌های اطرافش هویت می‌داد.
    الان که به گذشته فکر می‌کنم می‌بینم شکل گیری شخصیتم در کودکی و نوجوانی را مدیون مسجد امام محمد باقر( ع) در حصیر آباد و مسجد امام جعفر صادق( ع) آخر اسفالت و مسجد النبی (ص)شهرک شهید باهنر اهواز هستم.