• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/18 ساعت 12:35

    در ماجرای حمله به من و تو با بهانه توئیت یکی از مجری‌های آن شبکه رد پای اعضای شبکه ایران اینترنشنال را می‌توان دید!

    اتاق فکر شبکه سعودی: حالا که ارتباط شبکه اینترنشنال با عربستان باعث لکه سیاه شده چرا نباید دیگر شبکه‌ها را با بهانه‌های متفاوت دچار شرمساری نکرد؟!

    برنده: ج.ا