• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/17 ساعت 10:43

    جریان ترامپی در حزب جمهوریخواه قوی‌تر از آن است که پیش از این به نظر می‌رسید.۳/۳