• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/17 ساعت 10:43

    دموکرات‌ها و جریان ضد ترامپی حزب جمهوریخواه تلاش کردند با متهم و محکوم کردن حمله کنندگان به کنگره در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ ، این پرونده بدنام را ببندند. اما اکنون کوین مک کارتی، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، برگ جدیدی را رو کرده است.۳/۱