• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/17 ساعت 10:10

    ۱- صاحب قلیون سرا!
    نری فاکتور کنی برای رفیقات که من سفارش دادم. فقط واقعا سپردن مدیریت اتاق تهران رو به اقای ال اسحاق مناسب نمی‌دانم ( حتی مشکل شخصی هم با ایشون ندارم)
    ۲- آقای حریری!این توهم یا ناشی از فشار روزهای آخر در ستاد و خبرهای بد انتخاباتی است یا یکی توهم زا بهت داده https://twitter.com/MajidRezaHarir۱/status/۱۶۳۳۲۱۳۳۰۱۲۸۵۹۵۳۵۳۷…