• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

  1401/12/17 ساعت 00:26

  آنهایی که می‌گویند آل اسحاق ۷۴ ساله حامی اقتصاد بازار آزاد است بدنیست به سابقه ایشان نگاهی بیاندازند.
  ●مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات (در سال ۱۳۶۰)
  ●مشاور وزیر سپاه
  ●عضو شورای مرکزی کمیته امداد
  #انتخابات_اتاق_بازرگانی
  #اتاق_بازرگانی