• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/17 ساعت 10:59

    جز از طرف کسی که باید به برجام برگردد و تحریم‌های ایران را بردارد.