• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/17 ساعت 13:20

    هیمارس دادند، پاتریوت دادند، لئوپارد دادند، قریب به ۱۸۰ میلیارد دلار کمک دادند، آن قدر داده‌اند که انبارهای تسلیحاتی شان رو به اتمام است اما گویا نمی‌توانند از سقوط باخموت جلوگیری کنند.
    شکست روسیه در نبرد بر سر سرزمینی که بخشی از خاک خود می‌داند، برای غرب آسان نخواهد بود.