• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/15 ساعت 02:20

    این پشتوانه‌های قوی‌تر شده و آمارهای جذاب، شائبه دستکاری و رد پای دولت و شبه دولتی‌ها در گرانی دلار توسط دولت را بیشتر می‌کند یا کمتر؟