• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

  1401/12/15 ساعت 20:07

  اگر دوست دارید در وزارت نفت استخدام بشید از امروز تا هفته دیگه جمعه وقت دارید در سایت سنجش ثبت نام کنید.

  ۱- نفری ۲۳۳ هزار تومان هزینه ثبت نام داره
  ۲- حداقل سن داوطلبان ۲۰ سال و حداکثر ۴۰ سال
  ۳- مرد و زن در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

  سهمیه داران:سهمیه ۲۵ درصدی… Show more