• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/15 ساعت 23:36

    من روزنامه نگار و خبرنگار، من استاد دانشگاه، من فعال سیاسی و اجتماعی، من جامعه شناس، من …
    تمرین کنیم تا بررسی کامل نکرده‌ایم تا ابعاد ماجرایی روشن نشده، اظهار نظر شتابان نکنیم.
    و البته این معضل همیشگی ما، فیلتر خوبی برای تشخیص سطح یک نخبه نما در هر جایگاهی است.
    #هوش_هیجانی