• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/15 ساعت 12:23

    (۲)
    همین دهه از ۴۲ میلیون به مرز انفجاری ۵۰ میلیون میرسد!
    بحران فارغ التحصیلان، بیکاران، اشتغال، منابع ناکافی، توسعه ناپایدار، خدمات محدود، آلودگی زیست محیطی و.. از جمله نگرانی‌های موجود است که چنانچه برای آنها برنامه ریزی جدی نشود این کشور را با بحران اساسی مواجه خواهد کرد.