• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/15 ساعت 12:23

    (۱)
    سرلشکر یحیی رسول سخنگوی نخست وزیر #عراق گفته «در دهه آینده با نسلی از د.ااعش مواجه خواهند بود که شناختی از آن ندارند».
    از «بمب» هزاران زن و کودک وابسته عناصر دا..عش که در اردوگاه دهشتناک الهول نگهداری میشوند و با تفکرات تند تکفیری تغذیه میشوند بگذریم، جمعیت عراق به موازات..