• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/14 ساعت 22:10

    می‌دونید مجبور باشید با دختر ۹ساله درباره مقابله با شیمیایی صحبت کنید، یعنی چی؟

    می‌دونید وقتی دخترت بگه بابا گاز اشک‌‌آور زدن و ما فقط سرفه کردیم، یعنی چی؟

    می‌دونید اینکه پدرا تصمیم می‌گیرن توی مدرسه کشیک بدن، یعنی چی؟

    می‌دونید هر روز انتظار برای پایان بی‌حادثه مدرسه، یعنی چی؟