• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/12 ساعت 10:55

    پتروشیمی‌های بوشهر و شیراز تحریم شدند

    وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد #پتروشیمی‌های بوشهر و شیراز را تحریم کرده است.