• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/12 ساعت 12:20

    بعضی‌ها بدون هیچ دلیل و سندی جمهوری اسلامی مظلوم را متهم می‌کنند ولی وقتی درخواست می‌شود از سفیر انگلیس با آن همه سابقه خیانت و جنایت سوال شود برافروخته می‌شوند.