• سلام خدا بر او، فرمود:
    سخت‌ترین گناهان، گناهى است که گناهکار آن را سبک شمارد.

    قال علیه‌السلام أشد الذنوب ما استخف به صاحبه.

    حکمت ۴۷۷

    #نهج_البلاغه