• مجاهد شهید در راه خدا اجرش بیشتر از کسى نیست که قدرت بر گناه دارد اما خویشتندارى مى‌کند.چنین شخص خویشتندار نزدیک است که فرشته‌اى از فرشتگان خدا باشد.

    #نهج_البلاغه

    حکمت ۴۷۴