• There is no good in silence over matters involving wisdom, just as there is no good in speaking with ignorance.

    Hüküm verişte susmakta hayır olmadığı gibi bilgisiz söz söylemekte de hayır yoktur.