• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/08 ساعت 22:20

    اگر قرار به تغییر و کارآمدی در #اتاق_بازرگانی باشد، باید میدان را به #استارتاپ‌ها ،نوآوران و #دانش_بنیان‌های واقعی داد.
    یا مثل اتاق دبی بخش اقتصاد دیجیتال ودانش بنیان را به اساسنامه اضافه کرد.
    تحول از مسیر سنتی با چانه زنی برای حل مسایل شخصی در شورای گفتگو رقم نمی‌خورد.