• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/08 ساعت 13:23

    از شهادت دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف تحت سلطه طالبان تا استقرار طالبان در سفارت افعانستان در تهران، مسیری طولانی طی شده است، مسیری که نشانه غلبه رئالیسم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.