• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/08 ساعت 22:26

    امروز وقتی وارد حسینه جماران شدم بی اختیار اشک ریختم درست مثل روز‌های بعد از ارتحال امام که دلم نمی‌آمد وارد حسینه شوم وجای امام را خالی ببینم …
    ولی خدا را هزاران بار شاکرم که زندگی مرا در دوره رهبری امام و آقا قرار داد.
    وچقدر شکر این نعمت دشوار است.