• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/08 ساعت 22:28

    بسم الله!
    به فکر ساماندهی و قدرت دهی فعالان این حوزه در انتخابات #اتاق_بازرگانی باشید و بعد هم وعده ایجاد حداقل یک نهاد قوی‌تر از یک کمیسیون برای آنها را مطرح کنید و و در اختیار قرار دادن تریبون ،مطالبات به حقشان را به مسئولان دیکته کنید.
    حتما از مهاجرت فعالان این حوزه بهتر است.