• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/07 ساعت 20:32

    این دو مولفه‌ای که @syjebraily می‌گوید از ۵۰ سال پیس و زمان پهلوی هم بوده‌اند
    حرف جدید بزنیم!