• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/06 ساعت 13:34

    هروقت یک ماشین تشریفات می‌بینم، یاد طعنه ویرجینیا وولف می‌افتم در کتاب خانم دلووی:
    عظمتی درحال عبور است.