• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/05 ساعت 23:11

    وقت استفاده از ذخایر فکری و استراتژیک در اقتصاد است.
    هر چه زودتر تا مردم کلا نا امید نشده و ریزش رخ نداده از یاسر جبرئیلی مبدع دلار زدایی در تورم و استاد رائفی پور کنترلر تورم استفاده شود تا مشت محکمی بر تئوری‌ها و دهان اقتصاددانان زده شود😁😁
    @syjebraily
    و @raefipour