• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

  1401/12/03 ساعت 19:20

  همیشه فهم خواب اصحاب کهف برایم دشوار بود.
  انواع سکه ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی که دیگر در بازار ایران کاربردی ندارد!
  چند وقته از این‌ها ندیدید؟ارزش وزنی آنها چقدر است؟
  اینها پول خرد مانده در کشوی میزم از سال ۹۵ تا ۹۹ و ارزش آنها حدود یک دلار است!

  #دلار_۵۰_هزاری
  #پول