• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/11/30 ساعت 19:51

    رییس سازمان هواپیمایی #عراق گفته وابستگی و مالکیت فرودگاه نجف و همچنین درآمدهای آن برای ما نامشخص است ! حتی مجوز آن الآن دارای اشکال است.