• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/11/24 ساعت 13:41

    مدت‌ها است که برای انسان ایرانی، معنای تازه‌ای طرح و مفهوم جدیدی برایش عرضه نشده است؛ اغلب طرف‌ها، پشت به آینده، رو به گذشته دارند و از جیب تاریخ می‌خورند.
    آینده از پشت ما می‌آید.