• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/11/19 ساعت 17:04

    از فلک کردن تاجران قند در قاجار تا بسیج علیه کسبه بازار در دوره محمدرضا پهلوی، و امروز وضع دلار …ثابت کرد:

    حکومت نمی‌تواند به جنگ قیمت برود.