• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/11/18 ساعت 18:43

    مصوبه مثبت و غافلگیرکننده امروز دولت #عراق پس از مذاکره با واشنگتن:
    تعین قیمت رسمی دلار:۱۳۰۰ دینار.
    قیمت رسمی#دلار در دولت قبل از ۱۱۸۲ به ۱۴۶۰ دینار افزایش یافت اما اخیرا دربازار آزاد به بیش از ۱۷۰۰ دینار هم رسید و معیشت مردم را دچار آشفتگی کرد.
    همه برای فروش هجوم برده‌اند.