• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/11/11 ساعت 11:42

    #رشتو| کشتار دسته‌ جمعی پرندگان مهاجر در تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین

    ۱) «آشوراده» تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین، شاهد حمله عجیب و غریب شکارچیان متخلف است؛ شکارچیانی که به‌صورت دسته جمعی، وارد پهنه آبی شده و کشتاری دسته جمعی از پرندگان مهاجر به راه می‌اندازند!
    .