• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

  1401/11/11 ساعت 12:07

  فوت یک معلول بدلیل آتش سوزی در مرکز نگهداری معلولان اراک

  دادستان استان مرکزی:
  *یک معلول ذهنی در حرکتی اقدام به روشن کردن فندک در کنار تخت یک بیمار اعصاب و روان می‌کند

  *در این حادثه بیمار اعصاب و روان که به تخت بسته شده بوده دچار آتش‌سوزی شده و فوت می‌کند
  http://isna.ir/xdNfPH