• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/11/11 ساعت 12:06

    ۲) به‌راحتی فعال می‌کند. بنابراین، نیاز است که دولت‌ها برای مصون ماندن از هرگونه ابزار فشاری چون تحریم، خود وارد عمل شده و چهارچوب‌ها و قوانین جایگزین را طراحی و اجرایی کنند

    گزارش کامل در؛
    #روزنامه_ایران
    https://irannewspaper.ir/۸۱۱۸/۶/۳۸۴۱