• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/11/11 ساعت 12:06

    #رشتو| یک گام دیگر برای حذف نظام سلطه دلار

    ۱) گسترش دامنه تحریم‌ها و تهدیدات غرب علیه کشورها، این تصویر را در جامعه بین‌الملل ایجاد کرده است که پایبندی به قوانین و دستورالعمل‌های ایجادی غرب، دامی برای دولت‌ها رقم زده که در صورت عدم پایبندی به سیاست‌های اعمالی، گزاره‌های فشار را