• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/11/11 ساعت 12:36

    ستایشی: اقدام پارلمان اروپا درباره سپاه از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد

    سخنگوی #قوه_قضاییه:
    قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجهه پیشگیرانه دارد که در اجرای کامل ان همه رویه‌های غلط اصلاح می‌شوند.