• احسان تقدسی   demokracy@

    1401/11/11 ساعت 13:58

    امام رضا(ع) در روز تولد امام جواد(ع) فرمود: این همان مولودی است که در اسلام با برکت‌تر از او زاده نشده است.