• جهان از نگاه یک مورخ بحران: «اوضاع خوب نیست»
    — آدام توز، مورخ بحران‌های اقتصادی، ترکیب نشانه‌ها را نگران‌کننده‌ می‌بیند
    (انی لوری، آتلانتیک، ۱۵۰۰ کلمه، ۹ دقیقه)
    https://b۲n.ir/r۱۹۵۱۳