• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/11/11 ساعت 12:23

    تکذیب بازداشت وزیر دولت روحانی در پرونده اکبری

    سخنگوی قوه قضائیه بازداشت وزیر دولت روحانی در پرونده علیرضا اکبری، که اخیرا از سوی یکی از نمایندگان مجلس عنوان شده بود را تکذیب کرد.