• 🔻آقای جبرائیلی! همین ۴ قلم؛ یعنی داشتن یک زندگی عادی

    ▫️سایت عصر ایران نوشته: طی روزهای اخیر فیلمی از« یاسر جبرائیلی» رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام منتشر شده است که در آن گفته می‌شود « مردم ایران فقط در ۴ قلم کالا مشکل دارند