• کیانوش جهانپور   drjahanpur@

    1401/11/11 ساعت 07:27

    گروه #داروخانه‌ها، داروخانه‌های زنجیره‌ای یا تعاونی‌های داروخانه‌ها، علاوه بر کارایی و کیفیت، ​​در عملیات داخلی نیز قوی‌تر از داروخانه‌های مستقل هستند، قدرت چانه زنی بالاتری دارند و هزینه‌های خرید و عملیات و انبارداری کمتری را متحمل میشوند.

    شکل گیری این گروهها را ضابطه مند کنید!